Nahanotsebo – African Theory of Knowledge – Part II

By Zulumathabo Zulu © 2015 Nahanotsebo – African Theory of Knowledge – Part I In the previous article Nahanotsebo – African Theory of Knowledge – Part I, we discussed the idea as per the historical version of the English colonizers that when they arrived in South Africa, our African ancestors did not know how to… Continue reading Nahanotsebo – African Theory of Knowledge – Part II

Kgutlotharo – Kgwedi, Sefalaboho le Tosa

By Zulumathabo Zulu © 2015 Basotho babatle. Ketsena ditaba tsa baholoholo le bonkgono. Moo re thotseng teng tsebo ya kgale ya dinaledi. Hoya kgahlisa hotataiswa ke bona ka ditaba tsena tsa bonono, nalane le boqhweleqhwele ba bona. Hare bokeng ka ditaba tsena. Thokoza makhosi! Maobane keile ka sebedisa motlanyatso hotshwantshisa kgutlotharo eo leebonang setshwantshong sena… Continue reading Kgutlotharo – Kgwedi, Sefalaboho le Tosa