Cosmology

Basotho Origin of Cosmology

Basotho Origin of CosmologyBy Mocholoko Dr Zulumathabo Zulu © 2022 Listen To Radio Podcast on Tangible and Intangible Knowledge at End of Article The Preamble (abstract) The Western science of cosmology based on the Big Bang Theory postulates that the Universe evolved from a single point of extreme density and temperature. This theory of singularity… Continue reading Basotho Origin of Cosmology

Metaphysics · Pulamadibokgo

African Philosophy of Strategy

African Philosophy of Strategy(Anti-Colonial and Anti-Enslavement Wars) By Mocholoko Dr Zulumathabo Zulu © 2022 Listen to the Radio 702 FM Pidcast at End of Article The Preamble Yesterday Friday morning on March 11, 2022 I was on the show of the indefatigable Clement Manyathela of Radio 702 FM at 10am to discuss the Sotho and… Continue reading African Philosophy of Strategy

Emancipation · Metaphysics

Hontsha Thari Ditlamong

Mamela Kgaso ka Tumelo ya Setho ho Lesedi FM Qetellong ya Dingolwa Tsena. Hontsha Thari DitlamongBy Mocholoko Dr Zulumathabo Zulu © 2022 Selelekela Bana ba Thari ya Tshepe ba shebane le diphepetso tse kgolo dinakong tsena. Habana mobu hoiketsetsa masimo hojala meroho; mabele; meriyana le hotheha dikgwebo hontlafatsa maphelo a bona ka hoetsa Matsema. Baja… Continue reading Hontsha Thari Ditlamong