Cosmology

Kgutlotharo – Kgwedi, Sefalaboho le Tosa

By Zulumathabo Zulu © 2015 Basotho babatle. Ketsena ditaba tsa baholoholo le bonkgono. Moo re thotseng teng tsebo ya kgale ya dinaledi. Hoya kgahlisa hotataiswa ke bona ka ditaba tsena tsa bonono, nalane le boqhweleqhwele ba bona. Hare bokeng ka ditaba tsena. Thokoza makhosi! Maobane keile ka sebedisa motlanyatso hotshwantshisa kgutlotharo eo leebonang setshwantshong sena… Continue reading Kgutlotharo – Kgwedi, Sefalaboho le Tosa