Cosmology · Pulamadibokgo

Thapelo Ya Mohokare

Mamela Kgaso Ya Lesedi FM Ka Tumelo Ya Setso Qetellong Ya Maqephe Selelekela Sa Thapelo Ena Thuso ya hao eya hlokahala hape eya ananelwa ka diyatla tse pedi. Ke hloka electric wheelchair. Fana hoya ka bokgoni ba hao tjena: Ditlhoko Tsaka Tjena: Electric wheelchair.Price range R20,000 and R50,000.I will be happy with an electric wheelchair… Continue reading Thapelo Ya Mohokare